– MONTAŻ BUDEK LĘGOWYCH DLA PTAKÓW

– KARCZOWANIE TERENU

– USUWANIE KORZENI (FREZOWANIE PNI)

– WYWÓZ DREWNA

– ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI (siekanie, mielenie gałęzi