1.KIEDY PRZYCINAĆ I SADZIĆ :

Drzewa iglaste i liściaste można przycinać przez cały rok, za wyjątkiem gatunków: brzoza, grab, klon, u których cięcia żywych części drzewa należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od czerwca do września (posusz przez cały rok) oraz gatunków: orzech, orzesznik, skrzydłorzech, u których cięcia wykonuje się w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia.

W każdym przypadku porę rozpoczęcia przycięć wyznacza jednak termin pełnego rozwoju liści.

Odpowiedni wybór sadzonki obojętnie czy to drzewa liściastego, iglastego czy też owocowego to klucz do sukcesu aby w przyszłości mieć duże, zdrowe i piękne drzewo. Sadzonkę najlepiej kupić w szkółce, musi posiadać etykietę z jakiej pochodzi uprawy, od jakiego producenta i w jakim jest gatunku sprzedawana jako towar. Ważne aby była nie połamana i zdrowa. Kora drzewa nie powinna mieć plam co może być oznaką chorób. Sadzonka powinna mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy. Najlepsze sadzonki to minimum 120 cm wysokości.

Sadzenie drzew liściastych: Ogólną zasadą przyjęte jest, że sadzimy od marca do kwietnia i drugi termin od sierpnia do listopada. Np. Dęby najlepiej na wiosnę lub dopiero na jesień jak opadną liście.

Sadzenie drzew iglastych: Drzewa iglaste najlepiej sadzić w kwietniu albo od połowy sierpnia do połowy września. Drzewa iglaste sadzone późnym latem skończyły już intensywnie rosnąć, są niej wrażliwe na uszkodzenie korzeni. Powinny się ukorzenić do zimy. Jeżeli drzewo iglaste posadzimy zbyt późno, na przykład w październiku, nie zdąży się ukorzenić i uschnie.

Sadzenie drzew owocowych: Drzewa takie jak czereśnie, brzoskwinie i morele najlepiej sadzić na wiosnę ponieważ mają małą odporność na mróz. Na zimę młode drzewka należy koniecznie zabezpieczyć przynajmniej przez kilka pierwszych lat. Gruszę sadzi się do połowy października. Jabłoń od połowy października do pierwszych przymrozków. Śliwę na wiosnę i jesienią. Orzech włoski najlepiej jesienią, drugi termin to wiosna.

2.USTAWA

Obowiązek ustawowy

Obowiązkiem posiadacza terenu jest utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości będącej w jego posiadaniu.

Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów posiadacz terenu winien przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom.

Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie, natomiast prace związane z wycięciem drzew lub krzewów wymagają odpowiedniego dokumentu zezwalającego. Wyjątek stanowią tereny wpisane do rejestru zabytków, gdzie każde działanie dotyczące utrzymania i konserwacji zieleni (zarówno pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów) wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Również wyjątkiem są drzewa owocowe i krzewy ozdobne rosnące na prywatnej posesji i mające mniej niż 10 lat, właściciel może bez żadnego pozwolenia je wyciąć.

Zakres możliwych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w obrębie koron drzew rosnących na terenach zieleni lub zadrzewieniach, został ustawowo ograniczony w art. 82 ust. 1 a ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz.627, z późn.zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880

3.DLACZEGO WARTO PRZYCINAĆ:

Przycinanie drzew można podzielić na kilka wariantów. Przycinanie pielęgnacyjne to takie, które poprawiają statykę lub pozwalają uzyskać oczekiwany wygląd korony. Do takich czynności należy też usuwanie suszu – uschniętych gałęzi.

Przycinanie korekcyjne i poprawianie statyki drzewa to najczęściej wykonywane czynności.

Przycinanie drzew liściastych: W mieście i parkach najczęstszym powodem formowania korony lub jej skracania, wycinania suchych gałęzi i konarów, jest zapewnienie bezpieczeństwa przechodzących pod nimi ludzi, otaczających budynków i innych przedmiotów.

W mieście jak i na prywatnych posesjach często przycinamy gałęzie które wchodzą w kolizję z drutami energetycznymi, ścianą elewacji budynku lub wchodzą bezpośrednio nad budynek co powoduje częste zapychanie liśćmi, rynien lub uderzanie o dach gałęziami podczas silnego wiatru.

Poprawa statyki drzewa w każdym przypadku daje też korzyści, nie doprowadza do sytuacji kiedy drzewo będzie zagrażać np. wywróceniu się lub oderwaniu/odłamaniu się dużej gałęzi, konaru, który jest mocno odchylony od pnia.

Przycinanie drzew iglastych: Drzewa iglaste z natury po przycięciu są brzydkie. Przycina się drzewa iglaste z dwóch powodów, najczęstszym to zacienienie miejsc na działce lub przysłonięcie okien budynku. Drugim powodem do skrócenia wysokości drzew iglastych to drzewa które są mocno odsłonięte, na które działają silne podmuchy wiatru w skutek czego, mogą się przewrócić w niekontrolowany sposób. Drzewa iglaste mają płytki system korzeniowy, co może skutkować wywróceniem się drzewa na dom, ludzi lub inne przedmioty.

Przycinanie drzew owocowych: Drzewa owocowe wymagają największej uwagi sadownika. Często spotykamy się z przypadkami, gdzie drzewa w długo zaniedbanym sadzie są od razu mocno przycięte do żądanej formy lub do oczekiwanego efektu wizualnego. Po takich czynnościach często drzewa osychają lub zaczynają chorować. Odsłonienie takich drzew w miejscach gdzie teren został mocno zaniedbany i same drzewa, należy rozłożyć prace na przynajmniej dwa sezony, aby przycinka i osuwanie gałęzi kolizyjnych następowała łagodnie.

Pory przycinania i pielęgnacji drzewek owocowych też są określone. Na przykład: czereśnie przycinamy jesienią i na wiosnę, jabłonie najlepiej przycinać późną jesienią. Brzoskwinie i morele przycinamy na wiosnę. Śliwę pielęgnuje się najczęściej przez usuwanie suchych gałęzi oraz obumierających. Na gruszy musimy wymuszać określony kształt korony przez przycinanie najszybciej rosnących gałęzi. Orzech włoski nie wymaga przycinania. Pamiętajmy też, że każde drzewo ma określone upodobania, co do gleby oraz substancji odżywczych. Trzeba zwrócić również uwagę na zapobieganie szkodnikom poprzez odpowiedni oprysk, zabezpieczenie pnia.

4. DRWALE Z PRZYPADKU:

Zdarza się, że wykonanie przycięć zlecane jest przypadkowym osobom nie posiadającym merytorycznego przygotowania, lekceważąc tym samym fakt, że drzewo jest organizmem żywym i każda ingerencja w jego naturalny rozwój wymaga znajomości wiedzy ogrodniczej.

Wszelkie przycięcia w koronach drzew muszą mieć uzasadnienie. Prace w tym zakresie należy prowadzić w sposób profesjonalny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzew.

W czasie czynności kontrolnych inspektorzy Wydziału Kształtowania Środowiska UMK stwierdzają nieprawidłowości w wykonywanych pracach.

Dotyczą one w szczególności zabiegu rozrzedzania koron, tzw. prześwietlania poprzez wycinanie żywych gałęzi, których usunięcie nie jest uzasadnione,

ani względami biologicznymi ani technicznymi (nie kolidują z obiektami czy infrastrukturą oraz nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa).

Podobnie rejestruje się częste przypadki zbytecznej redukcji korony poprzez znaczne skracanie konarów ( lub ogławianie drzew). Nie ma również uzasadnienia redukcja koron drzew rosnących na terenach zieleni, posadzonych w odpowiednich miejscach i odległościach w stosunku do innych drzew i obiektów budowlanych.

Drzewa te poza usunięciem posuszu winny zachować swój naturalny pokrój.