Wycinka drzew trudnych i niebezpiecznych, zagrażających otoczeniu jest bardzo niebezpieczną operacją, która powinna zostać powierzona specjalistom z tej dziedziny.

Zdarza się, że wykonanie przycięć zlecane jest przypadkowym osobom nie posiadającym merytorycznego przygotowania, lekceważąc tym samym fakt, że drzewo jest organizmem żywym i każda ingerencja w jego naturalny rozwój wymaga znajomości wiedzy ogrodniczej. Wszelkie przycięcia w koronach drzew muszą mieć uzasadnienie. Prace w tym zakresie należy prowadzić w sposób profesjonalny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzew